Czym jest terapia neuropsychologiczna i jak wygląda?

Przemyslaw Walczak

Terapia neuropsychologiczna (NPT) to rodzaj terapii opartej na dowodach naukowych, która wykorzystuje procesy poznawcze, aby zrozumieć, jak dana osoba myśli i się uczy. Koncentruje się na wzorcach myślenia, rozwiązywania problemów i nauki, które są zgodne ze znanymi badaniami na temat mózgu i jego funkcji. NPT może pomóc osobom w powrocie do zdrowia po urazie lub chorobie mózgu poprzez ukierunkowanie na konkretne obszary poznawcze i pracę nad strategiami poprawy tych umiejętności. NPT przeszła wiele zmian na przestrzeni lat, ponieważ naukowcy dowiedzieli się więcej o różnych sposobach ukierunkowania poznania w celu jego poprawy. Jak dziś wygląda terapia neuropsychologiczna?

Czym jest terapia neuropsychologiczna?

Terapia neuropsychologiczna to rodzaj terapii opartej na dowodach, która wykorzystuje procesy poznawcze, aby zrozumieć, jak dana osoba myśli i uczy się nowych umiejętności. To metoda skoncentrowana na wzorcach myślenia, rozwiązywania problemów i uczenia się, które są zgodne ze znanymi badaniami nad mózgiem i jego funkcjami. NPT może pomóc osobom w powrocie do zdrowia po urazie lub chorobie mózgu poprzez ukierunkowanie na konkretne obszary poznawcze i pracę nad strategiami poprawy tych umiejętności.

Jak działa terapia neuropsychologiczna?

Terapia neuropsychologiczna to rodzaj terapii, która wykorzystuje procesy poznawcze jako sposób na ukierunkowanie konkretnych obszarów poznawczych w celu ich poprawy. Istnieje wiele rodzajów terapii poznawczej, ale wszystkie mają podobne cele: wykorzystanie procesów poznawczych jako sposobu na ukierunkowanie określonych obszarów poznania do poprawy. Terapie te skupiają się na mierzeniu i poprawianiu takich obszarów jak uwaga, pamięć, umiejętności organizacyjne i rozwiązywanie problemów.

Jakie są wskazania do terapii neuropsychologicznej?

Podstawowym wskazaniem do rehabilitacji neuropsychologicznej jest stan neurologiczny, który wpływa na mózg lub układ nerwowy. Może to być uraz, taki jak udar, TBI lub wstrząs mózgu, albo coś takiego jak choroba Alzheimera lub guz mózgu. Terapia neuropsychologiczna może pomóc osobie w odzyskaniu sprawności po urazie mózgu lub chorobie poprzez ukierunkowanie na konkretne obszary poznawcze i pracę nad strategiami poprawy tych umiejętności. 

Terapii neuropsychologicznej mogą być poddawane również osoby, które przechodzą program rehabilitacji z powodu specyficznych zaburzeń uczenia się, takich jak dysleksja czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Te zaburzenia również wpływają na poznanie w specyficzny sposób i mogą być ukierunkowane przez terapię poznawczą.

Kto może poddać się terapii neuropsychologicznej?

Chociaż każdy może skorzystać z terapii neuropsychologicznej, jest ona szczególnie korzystna dla tych, którzy doświadczyli urazu mózgu lub choroby, albo tych, którzy mają specyficzne zaburzenia uczenia się. Osoby, które doświadczyły urazu mózgu lub choroby mogą cierpieć z powodu deficytów poznawczych, w tym problemów z uwagą, organizacją, szybkością przetwarzania, rozwiązywaniem problemów lub pamięcią. Terapia neuropsychologiczna może pomóc w ukierunkowaniu tych umiejętności w celu ich poprawy. Terapia poznawcza jest również korzystna dla osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), jak również dla osób z dysleksją, które mają specyficzny rodzaj deficytu organizacyjnego.

Kto nie powinien korzystać z terapii neuropsychologicznej?

Chociaż terapia neuropsychologiczna może pomóc osobom z wieloma różnymi rodzajami zaburzeń poznawczych, nie zawsze jest zalecana dla wszystkich. Osoby z bardzo łagodnym deficytem poznawczym lub upośledzeniem mogą nie odnieść korzyści z terapii poznawczej, ponieważ ich problemy nie są na tyle znaczące, by terapia mogła być na nie ukierunkowana.

Czy terapia neuropsychologiczna jest bezpieczna dla pacjenta?

Terapia neuropsychologiczna jest bardzo bezpieczna i nieinwazyjna. Nie wymaga ona od osoby zażywania żadnych leków lub poddawania się zabiegom, które mogą wywoływać skutki uboczne. To świetna opcja dla osób, które chcą poprawić swoje zdolności poznawcze, unikając jednocześnie leków i skutków ubocznych. Terapia neuropsychologiczna jest zazwyczaj prowadzona w grupie z innymi osobami, które również przechodzą leczenie. Dzięki temu pacjenci mogą otrzymać wsparcie i zachętę od innych, którzy są na tej samej ścieżce co oni. Korzystne może być również posiadanie terapeuty, który pracuje z grupą pacjentów, ponieważ mogą oni uczyć się z doświadczeń innych pacjentów w grupie.

Zostaw komentarz